detail van de website

Dros Nautic

Dros Nautic is een keuringsbureau voor pleziervaartuigen, werkschepen en woonboten met ruim vijfendertig jaar praktijkervaring in de watersport. Het bedrijf is gespecialiseerd in het keuren van pleziervaartuigen. De keuringen worden uitgevoerd voor particulieren, de rijksoverheid, verzekeringsmaatschappijen, jachtmakelaars en watersportverenigingen.

Opzet van de site

De site laat zien welke activiteiten Dros Nautic verricht: keuringen; deelinspecties; taxaties; contra-expertises; begeleiding bij bouw; verbouw en reparatie en het geven van instructie en advies.

Bezoek de site

De website vindt u op het webadres op www.drosnautic.nl. De webpagina's zijn er in het Nederlands en in het Engels.

Schermafbeelding

scherm van de website